desc

Welkómswaord

Leuk det geej ef kómp koekeloére op ózze site. Geej kint heej vanalles vinde euver ós tenièlvereiniging Silhouet, van de stökke die we gespeuld hebbe wiès informasie die geej nuuëdig heb um zelf lid te waere en ein verslaag van al ós aktiviteite in ós kulturele stad Venlo, wiès alle benuuëdigde informasie euver ós nièje produksie.

Vuuël plezeer en haopelik wiès waeres beej ein van ós veurstellinge!

Dankewal

Dankewal fans det geej waer in groeëte getale naor òs veurstellinge ziét gewaes.
Dankewal sponsore veur òg trouwe beejdrage.
Dankewal vreejwilligers veur ògge ònvolpreeze inzet.
Weej kiéke truuk op ein prachtige serie jubileumveurstellinge en haope òg volgend jaor waer te zeen!